consellescolar01_260

 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 

 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. En aquest moment, el nostre consell escolar està format per:

 

     Director: Josep L. Díaz Rodríguez

     Cap d'estudis: Montserrat Bonet Galobart

     Secretari: Francisco Uceda Díaz

     Representant de l'Ajuntament: Meritxell Coma Vernet

     Representant de l'alumnat: Andrea Felipe Torres

     Representant de l'alumnat: Eloi del Amo Reche

     Representant de l'alumnat: Enric Guerra Suñol

     Representant de l'AMPA: Pere Casas Gay

     Representant de pares i mares: Antoni Salas Pellicer

     Representant de pares i mares: Xavi Benito Majó

     Representant de pares i mares: Xavier Cubeles Bonet

     Representant del PAS: Rosa Maria Gallego Jiménez

     Representant del professorat: Alfons Garrigós Baeza

     Representant del professorat: Àlvar Garcia Soriano

     Representant del professorat: Eva Rodríguez Rodríguez

     Representant del professorat: Glòria Vilà Julvé

     Representant del professorat: Llum Sanmartín Fita

     Representant del professorat: Manel Mañas Cortés