aula_259

 

      Actualment les persones que configurem l’institut som:

 

  • 513 alumnes
  • 45 Professors i professores
  • Equip de Psicopedagogia
  • Educador
  • 1 Administratiu
  • 2 Conserges
  • 3 Cuineres
  • AMPA
  • AEE (Associació Esportiva Escolar Manuel Blancafort)

 


I les instal·lacions i dotacions actuals són:

 

·16 aules amb equipament informàtic:  canó i pissarra digital interactiva.

·1  Sala de professors

·1 Aula USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

·1 Aula d’informàtica amb ordinadors de sobretaula i canó de projecció.

·1 Aula mòbil d’informàtica amb 14 ordinadors

·1 Laboratori de Física, 1 Laboratori de Química i 1 de Ciències de la Naturalesa, amb equipament informàtic i canó de projecció.

·3 Aules amb equipament informàtic i canó de projecció.

·1 Aula d’Educació Visual i Plàstica

·1 Taller de tecnologia

·1 Biblioteca amb canó de projecció i pissarra digital

·1 Gimnàs i accés al pavelló de Can Violí

·2 pistes esportives

·1 pati amb bosc

·1 cantina-menjador,  amb cuina pròpia

·12 Departaments i 4 Seminaris Didàctics

·1 Sala d’actes amb equipament informàtic i escènic

·1 Aula de mediació

·4 Sales de reunions i d’entrevistes

·Accés Wi-FI en tot el centre, connexió a dues  xarxes: EDUCAT i Manuel Blancafort.